ὦ νῦξ ἱερά (O Holy Night in Greek)

Ω ΝΥΞ ΙΕΡΑ ὦ νῦξ ἱερά·ἀστέρων ἐκλαμπούντωντῇδε νυκτὶ σωτῆρος γεννηθέντος·πάλ’ ἔκειτο ὁ κόσμος ἐν σκοτίᾳἄχρι ἧς ἡμέρας εἰς ἡμᾶς ἐφάνηαὐγὴν …

Read more